Реформа спеціалізованої ланки: ведення електронних медичних записів відкладається, але не для всіх

10908

Медичні працівники почали активно ділитися враженнями від нового етапу реформ. Зокрема, вони обурюються тим, що  у складних умовах приборкання пандемії  їм доводиться  опановувати електронні медичні записи і так звану австралійську систему кодування хвороб, яка виявилася для них справжньою головоломкою.Чи буде поправка на надзвичайні обставини?

Медичні записи

Другий етап реформи системи охорони здоров’я передбачає не тільки зміну механізму фінансування закладів, а й необхідне для цього запровадження електронного документообігу. З 1 квітня лікарні, які ввійшли у реформу, мають звітувати перед НСЗУ за новими правилами. Зокрема, вони передбачають ведення електронних медичних записів та кодування діагнозів і медичних втручань за системою діагностично-споріднених груп (ДСГ) яка є досить складною й об’ємною. З одного боку, лікарі позбудуться клопотів з паперовою писаниною, яка завжди відволікала їх від основної роботи: електронна форма документації значно спростить ведення медичних записів, обіг яких буде автоматизовано. З іншого боку для ведення таких записів лікарі та медичні сестри мають освоїти нові електронні інструменти. Найскладніше завдання – розібратися з кодуванням за австралійською системою ДГС. Хоча коректніше говорити про українську, а не австралійську систему, оскільки остання адаптується практично в усіх країнах, які її запровадили. Хоча це не спрощує ані саму систему, ані завдання щодо її опанування.

В ідеалі такі навички мають стати надбанням кожного медика. Однак для цього потрібно витратити чимало часу. До того ж на початковому етапі «апробації знань» не виключені помилки, за які можна заплатити недоотриманням коштів від НСЗУ. А це – особлива відповідальність. Адже при новій моделі оплати за пролікований випадок, якість кодування безпосередньо впливатиме на обсяги фінансування закладів охорони здоров’я.

Як і передбачалося раніше, за глобальним бюджетом також фінансуватиметься:

 • екстрена медична допомога;
 • амбулаторна вторинна та третинна медична допомога дорослим та дітям, в тому числі й медична реабілітація, стоматологічна допомога;
 • амбулаторне лікування методом екстракорпорального гемодіалізу ;
 • діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
 • діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
 • психіатрична допомога дорослим та дітям;
 • діагностика та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;
 • діагностика, лікування та супровід пацієнтів із вірусом імунодефіциту людини;
 • лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 • стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
 • мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
 • медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
 • медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років із хворобами нервової системи.

📌 Детальніше про початок ведення медзаписів за кожним з 27 пакетів медичних послуг – на сайті НСЗУ https://bit.ly/2RyrazK.

Зсув за графіком

Враховуючи особливі навантаження на лікарів та керівників закладів, а також суттєву зміну структури пролікованих випадків, спричинену пандемією, НСЗУ ініціювала відтермінування вимоги щодо обов’язкового ведення електронних медичних записів в межах деяких пакетів медичних послуг (зокрема, «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»). Заклади, які надають медичну допомогу за згаданими пакетами, зобов’яжуть вносити медичні записи в електронну систему охорони здоров’я та кодувати клінічні випадки лише з 1 липня 2020 року. До того часу для них запроваджується спрощена процедура ведення медичних записів . Оплата за вказані послуги протягом другого кварталу також здійснюватиметься за 100% глобальним бюджетом замість передбаченої раніше комбінованої оплати (глобальний бюджет плюс оплата за випадок).

Відповідні зміни вже затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 і від 5 лютого 2020 р. № 65».

Пільги – не для всіх

Винятком з пільгових правил стане обов’язкове для всіх без винятку закладів внесення до електронної системи охорони здоров’я записів про випадки, пов’язані з хворобами органів дихання, інфекційними захворюваннями, зокрема COVID-19, а також усіх випадків госпітальної смертності. Такі записи є обов’язковим вже з 1 квітня, оскільки без них неможливо відстежувати розвиток чи стримування пандемії на території держави.

Не потрапили до переліку пільговиків і ті заклади, які контрактувалися на надання пріоритетних послуг (як амбулаторних, так і стаціонарних), оскільки НСЗУ може фінансувати їх виключно як оплату за випадок . Тож ведення електронних медичних записів і кодування випадків для них розпочалося з 1 квітня і нині в самому розпалі. Адже на підставі сформованих звітів ці заклади отримають кошти від НСЗУ за надані пріоритетні послуги.

Нормативно-правові акти, які регулюють процес ведення медичних записів:

 • Наказ МОЗ України № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03. 2020 р. За №235/34518)
 • Наказ МОЗ України № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 .03.2020 р. за N 236/34519)

Терміни надходження коштів не змінюються

НСЗУ нагадує своїм партнерам про те, що вони отримуватимуть авансові платежі у першій декаді кожного місяця: 90% за пакети медичних послуг, які оплачуються за глобальним бюджетом та 50% від орієнтовної розрахункової оплати за надання частини пріоритетних послуг:  лікування інфарктів, інсультів, допомога при пологах та неонатальна допомога. 

У перших числах наступного місяця, на підставі звіту за попередній, заклади отримають решту коштів (як за глобальним бюджетом, так і за надання згаданих пріоритетних послуг). А також оплату за інші пріоритетні послуги (інструментальні дослідження для раннього виявлення раку) – за фактом їх надання. Станом на 10 квітня НСЗУ виплатив аванс першим 616 спеціалізованим закладам (всього 1 767 845 950 грн) .

Де й чому навчитися

Національна служба здоров’я України почала заздалегідь готувати лікарів до ведення електронних медичних записів. Для цього було підготовлено відповідний оглядовий матеріал, який наразі доступний на ePlatform Академії НСЗУ. Кожен медичний працівник може зареєструватися на платформі й отримати вичерпну інформацію про ведення електронних медичних записів, а також навчальні матеріали, необхідні для їх успішного опанування.

Лілія МАЛЬКОВА, директор департаменту взаємодії з зацікавленими сторонами НСЗУ, керівник проєкту “Академія НСЗУ”

Лілія Малькова, директор департаменту взаємодії з зацікавленими сторонами НСЗУ, керівник проєкту “Академія НСЗУ”: «Фахівці НСЗУ розробили комплексну он-лайн програму навчання «Клінічне кодування хвороб та інтервенцій за українською системою ДСГ», яка стартувала у січні 2020 року. Її було розроблено таким чином, аби допомогти лікарям опанувати нові правила та стандарти кодування випадків у стаціонарі, необхідні для фінансування лікарень на основі ДСГ. Наразі розроблено та розміщено у відкритому доступі базовий курс, який дає можливість лікарям зрозуміти нові правила та стандарти клінічного кодування випадків у стаціонарі, освоїти нові класифікатори хвороб та інтервенцій, ознайомитися з їхньою структурою та логікою пошуку потрібних кодів. Крім того, для закріплення теоретичних знань на практиці, лікарі мають можливість попрактикуватися у кодуванні на спеціальних тренажерах, які одразу ж надають зворотній зв’язок, якщо допущено помилку. Для закріплення базового навчального курсу Академія НСЗУ розробила пост-тренінг, який складається з посібника (де в текстовому форматі можна ознайомитися з усім лекційним матеріалом базового навчального курсу), навчального тесту (він допомагає засвоювати теоретичний матеріал у форматі питання-відповідь), а також із додаткових кейсів у тренажері, де можна ще більше потренуватися у клінічному кодуванні. Матеріали пост-тренінгу готуються до публікації та з’являться у відкритому доступі на ePlatform Академії НСЗУ вже з 22 квітня. Також у подальшому планується розробка спеціалізованої програми – лікарі зможуть більше дізнатися про стандарти кодування безпосередньо за своїм профілем діяльності. Там буде менше теорії і ще більше практики. Завдяки такому навчанню лікарі зможуть правильно вести облік захворюваності та смертності при оформленні медичної документації на всіх етапах надання медичної допомоги, працювати з новими класифікаторами хвороб та інтервенцій. А також кодувати випадки у стаціонарі за новими стандартами та правилами і вносити достовірні дані про кожен пролікований випадок, що вкрай важливо для розрахунку його вартості за ДГС й оцінки результатів діяльності конкретного закладу охорони здоров’я. Навчання від НСЗУ продовжиться й надалі».

Остання новина – Наказом МОЗ України від 03.04.2020 № 773 затверджено Таблицю співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій». Справа за тим, аби лише у лікарів з’явилися час і бажання опанувати необхідні документи.

Що використовувати для внесення медичних записів:

 • Національний класифікатор НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій» гармонізований з Австралійським класифікатором медичних інтервенцій [АКМІ] (Australian Classification of Health Interventions, ACHI).
 • Національний класифікатор НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» гармонізований з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду, Австралійська модифікація [МКХ-10-АМ].

НСЗУ – на постійному зв’язку

Команда Академії НСЗУ розуміє, що у лікарів вже виникають певні питання, пов’язані із веденням електронних медичних записів та кодуванням за ДСГ і вочевидь виникатимуть надалі. Тому відкрито форму зворотного зв’язку, яка буде доступною до кінця 2020 року. В ній можна залишити свої запитання, які будуть згруповані й використані для підготовки наступних пояснювальних та навчальних матеріалів. Форми зворотного зв’язку доступні на ePlatform Академії НСЗУ за посиланням: https://academy.nszu.gov.ua/

Також, якщо лікар користується Телеграм і бажає завжди бути в курсі оновлення навчальних матеріалів на ePlatform Академії НСЗУ, він може підписатися на телеграм канал анонсів за посиланням https://t.me/academy_NSZU

Академія НСЗУ активно співпрацює з лікарями, які виявляють бажання поділитися власним досвідом та взяти участь у формуванні навчальних матеріалів, тому незабаром відкриє реєстрацію для створення власної бази експертів. Тож слідкуйте за новинами й долучайтеся до творчого процесу. 

Світлана ТЕРНОВА, «ВЗ»

Якщо ви знайшли помилку, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

3 Коментарі

 1. Що значить «фінансування за глобальним бюджетом» стоматологічних послуг? Що – безоплатно і що платної?

 2. Чи відноситься лікування в Денному стаціонарі до пільгової категорії відтермінування ведення електронної документації?

 3. Лiкарi позбудуться писанини? Серйозно!? Її стане більше оскільки паперові історії ніхто не відміняв. Треба буде ще й електронні дублікати вести.

Залишити коментар

Введіть текст коментаря
Вкажіть ім'я